Posztpetőfi Sándor: Szibériai borbély

pdf-ben letölthető a teljes könyv a képre kattintva!

A múlt század jókedvűen rendszert váltó éveiben a Megamorv–Petőfi Bizottság expedíciót indított a segesvári csatatérről Szibériába hurcolt Petőfi Sándor (a sok-sok Petőfi Sándor egyike) földi maradványainak feltalálására. A régészekből, antropológusokból és kazánkovácsokból álló kutatócsoport 1989. július 16-án jelentette be, hogy a burjátföldi Barguzin temetőjében megtalálta Petőfi Sándor sírját. Hogyne találta volna, ha egyszer ott kereste! A talált Petőfi földi maradványait 2015. július 17-én helyezték nyugalomra a Fiumei úti sírkert 58-as parcellájában. A hazatért költő akkor még nem sejthette, hogy e sírból nemsokára Posztpetőfi Sándor költőien valós alakjában kell feltámadnia. Kell, mert szolgaföldben Petőfi nem nyughatott. Már első irodalmi feltámadásakor, Jókai Phantasmagória című költeményében, mikor a Szibériából visszatért Petőfi szembetalálja magát a Kiegyezés-kori nagymagyar Giccsland-del, ahol őt is azonmód giccsbe öntenék, könnyekben tör ki és visszakéredzkedik a szibériai Kolima folyó mellé: «Eresszetek ólombányámba vissza!« Posztpetőfi Sándorként való 2015-ös feltámadásakor hazája ennél is vigasztalanabb képet nyújt. Kossuth-címer helyett koronás. Respublika sehol. Sajtószabadság sehol. Kormányzás helyett uralkodás. Liberális alkotmányosság helyett rendies önkény, jogrend helyett folytonos rendkívüli állapot. A latinos műveltségű magyar költőnek már a demokrácia „illiberális” jelzője is fülét hasogatja. Az „illiberális” a latinban „szűköset”, „szabadságában korlátozottat” jelent. Az illiberális demokrácia tehát szabad emberhez nem méltó demokrácia.

Posztpetőfi Sándor: Bábuk ura
A szibériai Barguzinban élt és halt Posztpetőfi Sándor (1823-1956) teljes kéziratos hagyatéka – a lappangó korpusz − először jelenik meg hazájában a kéziratokat felkutató Szilágyi Ákos gondozásában, és a Posztpetőfi-kérdést behatóan tárgyaló Talált Petőfi című bevezető értekezésével. A kötet érdekessége, hogy tartalmazza Posztpetőfi nemrég Szamarában, egy családi ház szenespincéjéban megtalált, eddig elveszettnek hitt hős-éneke, a Pirinyó Hernyó Henrik szövegét és dalbetéteit is.

Szilágyi Ákos: Posztpetőfi Sándor első fejezet egyben: Barguzini versek (123':06")
001 Előhang 002 Hej, te kislyány, kis Maruszja 003 Kishazámban, Barguzinban
004 Cikáznak át 005 Ihajja és csuhajja 006 Szibériai variációk
007 Szibériai borbély 008 Vitéz László és a francos Brükszel 009 Szörnyű napok
010 Újrakezdés 011 Mi az élet értelme 012 Bábuk ura
013 Fül-orr-gége 014 Idő múltán 015 Egyetértesz
016 Fejedelmi többes 017 Nem érek rá 018 Hősi halott
019 Allegória I 020 Félprofilból 021 A közember monológja
022 Alkalmi vers a kapitalizmus állásáról 023 Hát azért az 024 Kánaán
025 Csak azt 026 Szoc-art 027 Allegória II
028 Énkormányom 029 Gyávák népe 030 Lóvátettek bevonulása
031 Allegória III 032 Egy vezér gyerekkora 033 Élünk s lábunk alatt
034 Csőcseléksirató 035 Koncentráljunk 036 Zúg az erdő
037 Ladi-ladi-ladilom 038 Verébkaszárnya 039 Veréb
040 Végtére is 041 Van időm rá 042 Ez a fiú
043 Tulajdonképpen 044 Gipszmadárdal 045 Zanzibár
046 Homo sacer 047 Dínomdánom pestis idején 048 Haute couture
049 Mi a haladás 050 Bőségesen van időm 051 Blődli
052 Bevándorlók ellen 053 Ballada a kvótáról 054 Mennek mennek a pirézek
055 Vasfüggöny 056 Akarsz-e 057 Utolsó ítélet
058 Mit akartok 059 Népvezér 060 Lyukas zászló
061 Utolsó vers Barguzinból 062 Mintha 063 Jaj de furcsa
064 Utolsó allegória 065 Szól a kuvik már 066 Utóhang

Szilágyi Ákos: Posztpetőfi Sándor második fejezet egyben: Magyar nóták (34':30")
067 Sej, nem a Lét Háza 068 Az én babám 069 De szeretnék
070 Tébolydai dal 071 Turul-nóta 072 Hol a haza
073 Kossuth Lajos Torinóban    

Szilágyi Ákos: Posztpetőfi Sándor harmadik fejezet egyben: Pirinyó Hernyó Henrik (83':29")
074 1.rész 075 2.rész 076 3.rész
077 4.rész 078 Igric-ének 1 079 5.rész
080 Ó mennyi baj van 081 6.rész 082 Hernyó hálaéneke
083 7.rész 084 Pirinyó ének a Föld-almáról 085 8.rész
086 9.rész 087 10.rész 088 11.rész
089 Fekete hernyók gárdaindulója 090 12.rész 091 13.rész
092 14.rész 093 Igric-ének 2 094 15.rész
095 Epilógus 096 Hernyó Henrik a csatában 097 Alma-anarchista dal 1.rész
098 Alma-anarchista dal 2.rész    

Posztpetőfi Sándor: Bábuk ura - A Noran Libro meglepetés-könyve a 2017. évi Könyvhétre.