Tarkovszkij

Az emberiség beavatási halála

A hit visszaszerzése: a megfordítás
A beavatási szertartás, a beavatás módja ezúttal még a Sztalkerben látható beavatási kísérletnél is népszerűbben világítja meg a néző előtt, honnan vehetjük a hitet a második születéshez. Mikor a Sztalkerben az Író és a Professzor megérkeznek a Zónába, az még egyáltalán nem szent hely számukra. Csak Sztalker számára az, és hogy útitársaiban is kialakuljon a hely szentségének – a Zóna: szent hely, a Szoba pedig a „szentek szentje” − atmoszférája, mindenféle láthatatlan – kívülről nézve értelmetlen, haszontalan – szabályok, útvonalak betartására, szertartásos cselekvésekre kényszeríti őket (elég a helyes útirányt megmutató felszalagozott anyacsavarokra és szertartásos elhajításukra utalni). Ha a hit elveszett, ha a személyiség az Ego feltörhetetlen, kemény magjába zárult, elvesztette minden kapcsolatát az élettel, a természettel, az emberekkel, vagyis szenved, haldoklik, beteg – mélyponton van –, akkor a feltámadáshoz, újjászületéshez elengedhetetlen hit a sorrend megfordításával szerezhető vissza. Ami eredetileg a hitből következett − a rituális ismétlést, a szertartásokat, a szent rendet, a kánont mint zsinórmértéket – a hit kiindulópontjává kell tenni és akkor az önmagában külsődleges, üres szertartásokból, a 21 rituális ismétlésekből létrejön a szent érzékelése, a hit, amely feltöri az Ego gubóját, kiszabadítja a „halál betegségéből” a személyiséget, és képessé teszi a szeretetre, a lemondásra, az áldozathozatalra. ... " pdf-ben letölthető>>