Interjúk

TEGYÜK FÖL

Tegyük fel, hogy leülök Szilágyi Ákossal beszélgetni, mondjuk a legújabb verseskötetéről a Tegyük fel-ről. Tételezzük fel, hogy ő örömmel válaszol kérdéseimre. Akár erre a feltevésre is épülhetne ez a beszélgetés. De miért feltevés ez, amikor itt ülünk és valóban beszélgetünk? Mi az, amin a kötet címében található feltevéssel szeretné elgondolkodtatni olvasóját?

„Tegyük fel” – ezzel a fordulattal egy tudományos, sőt, egy matematikai levezetés is kezdődhetne. Mondjuk, van egy feltevésünk, egy hipotézisünk, amit bizonyítani akarunk. A költészetben azonban minden másképpen van. Egy tudományos levezetés cáfolható. Egy költői „levezetés”, egy vers – akár jónak ítélik, akár rossznak – cáfolhatatlan. „A líra logika, de nem tudomány” – mint egyik verstöredékében József Attila írta. A „tegyük fel” mint egy verseskötet címe, amely a kötet mindhárom ciklusának élén, mintegy tételszerűen tér vissza három önálló vers címeként, metafora csupán. Arra való, hogy lerombolja az élet és a halál magától értetődőségét, evidenciáját. Amit evidensnek, természetesnek fogadunk el, azt alig érzékeljük, el sem tudjuk képzelni. Mindenki meghal. Ez is egyike a nagy evidenciáknak: „Hát persze, hogy mindenki meghal!” „Még szép, hogy meghal!” De abban a pillanatban, hogy a halált feltételhez kötjük, egyszersmind fel is függesztjük hatalmát – „tegyük fel, meghalunk” – és ezzel azonnal megdől a halál rémuralma ezen a világon. Tovább a letölthető interjúra >>>

Vita a nemzeti kánonról

Hosszas töprengés után választottuk ezt a témát, és kértük fel néhány szerzőnket és kollégánkat, hogy fejtsék ki álláspontjukat. Hadd kezdjem egy egészen rövid bevezetővel. Arra, hogy mi a nemzeti kánon, egyetlen szóval válaszolhatok: a nemzeti kánon – az alkotmány. A nemzeti kánon az alkotmány, amennyiben az alkotmány a szabályok szabálya. Nem én mondom ezt, hanem Jan Assman A kulturális emlékezet című alapművében, amelyben megkülönbözteti a rituális koherencián alapuló kulturális emlékezetet és a textuális koherencián alapuló közös emlékezetet, és ennek a megkülönböztetésnek az alapján a kánon három alapvető jelentését: a kánont mint mércét, szabályt vagy zsinórmértéket – nagyjából a „mihez tartsuk magunkat?” jelentésében –, a kánont mint modellt, mintaképet – a „milyen mintát kövessünk?” jelentésében – és a kánont mint listát – nagyjából a „mi vagy ki van benne a kánonban?” jelentéskörében. Tovább a letölthető interjúra >>>

Fedezzük fel Posztpetőfit! – Szilágyi Ákos esete a megtalált Petőfi-versekkel

Szénási Zsófia - 2017.09.20. Krisztinavárosi otthonában fogad, a környéknek állítólag különös „irodalmi atmoszférája” van. Több neves írónk és költőnk is lakott errefelé, Babits, Kosztolányi, Schöpflin Aladár, Ottlik, Márai. Most megjelent kötetében nem velük, hanem egy másik, általa nagyra tartott költővel, a nemzet élő lelkiismeretével, Petőfi Sándor eddig rejtett és most napvilágra került irodalmi hagyatékával ismerteti meg az olvasóit. Játék és komolyság, irodalmi poén és hihetetlen alapossággal kidolgozott fikciós életrajz jellemzi a könyvét. A Petőfi modorában megénekelt nemzeties költemények, magyar nóták és egy hős-ének első olvasatra a belőlük áradó iróniával és humorral fogják meg az olvasót, miközben számos mélyrétegük van. Petőfis versek 21. századi tartalommal, avagy kortárs életérzés 19. századi hangulatú poézisban. – Posztpetőfi alakjával a barguzini legendára egy másik legendát épített rá, nevezetesen, „egybegyűjtötte” Petőfinek hosszú szibériai tartózkodása alatt írt szerzeményeit, megalkotva ezzel egy sohasem létezett „corpus Petyofiensist”, tudományosnak látszó hivatkozásokkal, jegyzetapparátussal, komolynak tűnő tudományos háttérrel. Tovább a letölthető interjúra >>>

Ruszkik, haza? Ugyan már!

május 16. 13:08 - szerző: Szénási Sándor Zsaroló, az országra rátenyerelő hatalomként és a diktatúra egyik mintájaként tűnt fel ismét a szovjet változatában már eltűnt orosz politika Magyarországon. Hogyan hat ez a hazai rendszertagadókra? Nacionalizmust szül? Patrióta összefogást? Szilágyi Ákos esztétát, Oroszország-kutatót kérdeztük. – Emlékszem, a kilencvenes évek elején egy interjúban azt mondta, hogy a magyaroknak könnyű a kiválás a bomló szovjet birodalomból, mert nem érdekli őket az orosz kultúra. Ma is így látja, létezik ez a közöny? Tovább a letölthető interjúra >>>

A politika ördöge

Szénási Sándor kérdez – Szilágyi Ákos válaszol - A beszélgetés időpontja: 2016 augusztus eleje. Aki inkább a beszélgetés rövidebb változatára kíváncsi, elolvashatja "Jön egy szép új világ" címmel itt alább az interjúk között. A rövid változat a 168 óra 2016 augusztus 15-i számában jelent meg, de mivel a közlemény a 168 óra honlapján időközben elérhetetlenné vált, a nem szűnő érdeklődésre és a beszélgetés aktualitására tekintettel most mindkét változatot közreadom. (Sz.Á.) Tovább az eredeti hosszú változatra >>>

Jön egy szép új világ

A politika ördöge című köztem és Szénási Sándor között kérdés-felelet formájában zajló hosszú beszélgetés a 168 órában megjelent Jön egy szép új világ című rövid interjú alapja volt. Most honlapomon mindkét változat elérhető és olvasható: kinek a rövidebb, kinek a hosszabb. (Szilágyi Ákos)Tovább a a rövidebb (a 168 órában megjelent) változatra >>>

Összeállítás a 2000 halálára

"Fuimus Troes! Már csak voltunk 2000! A Nemzeti Kulturális Alap kuratóriuma lapunkat megmérte és könnyűnek találta. Nem szeretnék a helyükben lenni, amikor Anubisz isten tartja majd a mérleget, egyik serpenyőjében a tollpihével, a másikban az NKA kuratóriumával, ezzel a sötéten dobogó, nagy szívvel. De ez akkor lesz majd. Addig is, kérem a tárgyilagos olvasót, ítéljen maga is: lapozzon bele a 2000 huszonhét évfolyamába, amely honlapján, az archívumban word vagy pdf-formátumban teljességgel hozzáférhető, és állítsa mellé azoknak a lapoknak az évfolyamait, amelyek annyi támogatást kaptak most, amennyi a 2000-nek fennállása óta még soha nem jutott. Tovább a teljes összeállításra >>

Friderikusz Sándor beszélget Szilágyi Ákossal az ATV-ben- 2014.04.03

"Közzététel: 2014. ápr. 4. ATV: Legutóbb szombaton a Hősök terét látva ismét tanúi voltunk annak a sajátosan magyar tömegjelenségnek, amelyet Szilágyi Ákos Népszabadságbeli írásában politikai könyörgő-zarádoklatnak nevezett, a hatalomért és egy párt hatalmon maradásért, és ezt a szerző az új politika-vallás giccsének tart. Sajátos és logikus kinövése ez annak a hatalomfelfogásnak, amely a Fideszt jellemzi, s annak a hatalomgyakorlási módnak, amelyben a kormányzópárt első számú vezetője a nagybetűs nemzet megváltójaként jelenik meg, hívei már-már istenként tisztelik, és könnyen lehet, tőle magától sem idegen ez a szerep. Hogyan jutottunk idáig a magyarországi parlamentáris demokrácia újjászületése után 25 évvel, a 21. században, Európa közepén? Mindezeket Szilágyi Ákos esztétával, esszéistával beszéljük meg." - ATV: sajnos a videó lekerült a korábbi helyről!